Våra behandlingar

Vi anammar ny teknik som är värdefull för modern tandvård.

Vi var bland de första i Sverige att börja med digitalröntgen, redan 1997. Digitalröntgen sänker stråldosen med upp till 90%, vilket gör den lämplig för barn, eftersom de är känsliga för joniserande strålning. Den är miljövänlig på så sätt att man inte använder framkallare och fixering. Processen går även oerhört snabbt; en vanlig röntgenbild behöver sju minuter för att framkallas, och med digitalröntgen går det på fem sekunder.

Jämfört med andra privatkliniker utför vi relativt många kirurgiska ingrepp: mikrokirurgi vid rotspetsoperationer, operationer av retinerade visdomständer, implantatoperationer – även komplicerade sådana som utförs med osteotomteknik och sinuslyft.

Vi har självklart omfattande uppföljningsprogram för de patienter vi behandlat. All utförd implantatkirurgi dokumenteras nogsamt och eftersom vi använder oss av väldokumenterade produkter har vi en hög frekvens lyckade kirurgioperationer.

Vårt recall-system håller tandsjukdomarna borta. Inflammationer runt implantaten behandlas enligt alla konstens regler som vi dessutom kompletterar med Erbium:YAG laser för att göra det ännu bättre!

Vad kan man säga mer… det här med vita material och tandblekning gör ju alla.

Vid rotbehandlingar använder vi mikroskop. Med ett sådant kan vi inspektera rotkanalen ända ned till rotspetsen, och vad det gör för ”renhållningen” är ganska uppenbart. Rensningen av rotkanalerna gör vi maskinellt, vilket innebär att rotfyllningar kan göras tätare. Normalt hittar man bara den här utrustningen hos specialister för rotbehandling.

Och så utbildar vi naturligtvis våra kollegor i branschen – exempelvis inom laser- och miroskopanvändning. Det är sådant man gör när man ligger i framkant.

När det gäller implantat samarbetar vi sedan länge med svensktillverkade Dentsply Implants.

Dentsply